Q&A

Frågor och svar om Kajkanten

När är det dags för inflyttning?

Inflyttning för första etappen Brf Styrbord är planerad till 2020.
De andra etapperna har inflyttning 2021 och framåt.

Är varje etapp av Kajkanten en egen bostadsrättsförening?

Ja, varje etapp är ett eget kvarter och en egen bostadsrättsförening.

Vem sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningarna?

Under genomförandet av projektet har bostadsrättsföreningen en tillfällig, så kallad ”byggande styrelse” som består av tre ledamöter, som tar de beslut som behövs för att bostäderna ska kunna byggas. I den byggande styrelsen sitter två externa, oberoende representanter; Peter Samuelsson (Ordf) och Johan Halla samt en representant för projektutvecklaren, Håkan Samuelsson.

Hur är det med parkeringsmöjligheter?

Du kan hyra parkeringsplats i källargaraget under huset, i Multihuset Bryggan eller markparkering i närheten av bostäderna.

När/hur anmäler man sig till kö för de olika parkeringsplatserna? Vad kostar det?

När man skriver sitt förhandsavtal ställer man sig även i kö för den parkeringsplats man vill ha (Gäller källare och markparkering). Slutligt avtal tecknar man när man skriver sitt upplåtelseavtal. För parkering i Multihuset tar du direkt kontakt med dem för att hyra en parkeringsplats. I Brf Styrbord kostar källarplatserna 900 kr/månad och markparkeringen kostar 350 kr/månad.

Kommer det att finnas bilpool?

Ja, det kommer att erbjudas en plats för bilpool, där de boende kan ansluta sig.

Vilka alternativ planeras för de som föredrar cykel och inte vill äga en bil?

Vi har ca 170 cykelparkeringar, varav en cykelparkering per lägenhet utomhus och övriga i källaren. Utöver det planerar vi för en gemensam cykelpool där du kan låna lådcyklar med eldrift. I källaren kommer det även att finnas en gemensam cykelverkstad där du har möjlighet att serva och underhålla din cykel.

Var hämtar jag posten?

Brevlådorna kommer att vara i entréplan.

Vilken adress ligger Kajkanten på?

De tre etapperna byggs mellan Limhamns Stationsväg och Murbruksgatan.

Bygger man med tanke på miljön?

Vi bygger enligt en miljöstandard som heter Miljöbyggnad Silver, som drivs av Sweden Green Building Council. Det innebär att vi följer de höga krav som ställs inom till exempel energiförbrukning, sunda material, fuktsäkerhet, inneklimat, dagsljus mm. Du kan läsa mer på https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad.

Finns det någon gemensam gård?

Ja, i alla kvarter kommer det att finnas en gemensam, lite upphöjd och avskild gård. Utformningen är i stort sett klar och kommer att vara grön och tillgänglig för alla och innehålla plats för både fika och lek.

Ingår vindsförråd eller källarutrymme till varje lägenhet?

Förråd finns till varje lägenhet i källaren, eller i anslutning till radhusen.

Finns det gemensamhetslokal eller övernattningslägenhet?

Kvarteret Styrbord kommer att ha en samlingslokal med möjlighet till övernattning samt en stor gemensam takterrass.

Hur kommer takterrassen i Brf Styrbord att se ut och vem får använda den?

Takterrassen kommer att vara tillgänglig för alla i bostadsrättsföreningen. Efter inflyttning kan de boende välja om de vill införa någon form av bokningssystem. Utformningen av takterrassen kommer att göras tillsammans med de som har köpt bostadsrätt tidigt i processen.

Vad menas med hög standard?

Vi vet att många vill göra sin bostad personlig och öka standarden genom tillval. Dessa tillval är ofta kostsamma. Vi har valt en högre standard än vad som är vanligt redan från början. Dessutom erbjuder vi många kostnadsfria tillval, eller mycket fördelaktiga sådana.  Några exempel är att vi har dubbel gips i innerväggar, massiva innerdörrar med överljus, vitpigmenterade golv samt kök och vitvaror i hög standard. Ta gärna en titt i tillvalskatalogen där detta framgår tydligt. Vi har försökt göra en jämförelse med några andra projekt och ser att den standard vi har i grundutförande kostar cirka 140-150 000 kr i tillval i ett ”normalt” projekt. Jämför gärna själv.

Varför finns två olika designlinjer för tillvalen?

Det finns två sammanhållna designlinjer, Cool Grey och Light White, för att ge dig valmöjlighet och för att hjälpa dig att göra ditt hem unikt. Båda är framtagna för att matcha den omsorgsfulla arkitekturen. Dessutom finns det möjlighet till andra tillval så att det ska bli precis så bra som du tänkt dig.

Kostar tillvalen extra?

De flesta av tillvalen ingår och kostar inget extra, men det finns några undantag. Detta framgår tydligt i din tillvalskatalog.

Kan balkongerna glasas in?

Ja. Balkongerna kommer att kunna glasas in. Eftersom balkongerna är så stora är det en lagom stor del av balkongen som kan glasas in. Vi ansöker om bygglov och ordnar fram en bra leverantör, med ett bra pris, och sedan beslutar respektive lägenhetsköpare själv om de vill köpa till inglasningen.

Kan man få klinker i hallen eller köket?

Nej, tyvärr kan vi inte erbjuda det på grund av ljudkraven. I hallen lägger vi istället en försänkt kokosmatta som tål att man går in med ytterskorna på.

Hur går ett köp till?

I korthet är gången så här:

1. Du bestämmer dig för en bostad och skriver ett förhandsavtal med mäklaren. I samband med det betalar du en förskottssavgift på 50 000 kr. Detta är en del av din slutliga insats. 

2. När 60% av bostäderna i föreningen är sålda är det dags för byggstart.

3. Tillsammans med Makajo går du igenom och beställer dina tillval.

4. Ca 6-7 månader innan det är dags att flytta in, skriver du ett upplåtelseavtal och betalar 10 % av insatsen.

5. Innan inflyttning görs en besiktning av en oberoende besiktningsman och du får möjlighet att kontrollera att din lägenhet stämmer med det du har beställt.

6. På tillträdesdagen visar du upp kvitto på din slutbetalning och får dina nycklar.

7. För att veta att du trivs och att allting fungerar som det ska gör vi en uppföljning efter några veckor.

Vilka garantier gäller?

Arkitekturen må vara dansk, men Kajkanten följer svensk standard och byggnorm och även garantierna följer svensk praxis. Det förskott som betalas omfattas av förskotts- och insatsgaranti som garanterar att du får tillbaka dina pengar om projektet inte skulle bli av. Fullgörandeförsäkring ger dig skydd som innebär att projektet blir klart, även om något skulle hända med projektutvecklaren eller entreprenören. Entreprenadgarantin innebär att du har fem års garanti av byggentreprenören efter godkänd slutbesiktning. Genom nybyggnadsförsäkring, som gäller i 10 år, skyddas föreningen mot skador som orsakats av felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktning.

Elf Development AB garanterar bostadsrättsföreningens ekonomi genom att köpa osålda lägenheter och betala avgifter i enlighet med de uppgifter som finns i Ekonomiska plan senast sex månader efter sista tillträde. Elf Development AB garanterar även bostadsrättsföreningen att svara för lokalhyra i tre år efter tillträde om lokalen är outhyrd.

Är priset och avgiften fasta?

Priset som anges i prislistan och Kostnadskalkylen är fast, det vill säga vi har ingen budgivning. Avgiften som anges i Kostnadskalkylen kan förändras marginellt, beroende t ex. på hur räntor och avgifter som ingår i bostadsrättsföreningens budget förändras.

När görs tillval och hur betalas de?

Tillvalen görs i två steg. I det första steget gör du de val som måste ingå i projekteringen, som planlösningsändringar och designlinje. Detta görs i ungefär när byggstartsvillkoret är uppfyllt. I steg två gör du resterande val, det vill säga kök, golv med mera.

Eftersom tillvalen är personliga betalas 50% vid beställning och resterande 50% vid tillträde. Om den totala tillvalskostnaden är under 10 000 kr betalas allt vid beställning.

Vad händer med de silosar som står kvar?

Enligt den detaljplan som gäller för området ska de tre högsta silosarna vara kvar och byggas om till bostäder. De kommer då att byggas in med annan fasad och troligen balkonger. I de tre lägre silosarna är det planerat för cykelparkering och kanske någon verksamhet. Cykelverkstad eller café kanske?
Det finns dock vissa osäkerheter i silosarnas konstruktion som utreds.

Vad händer med kraftvärmeverket?

Det är E.ON som äger kraftvärmeverket. I praktiken fungerar det som ett reservkraftverk som används när det är väldigt kallt. Det är bara E.ON som kan svara på vad som händer med kraftvärmeverket i framtiden.

Hur kommer kajen att se ut när den är renoverad och när är den klar?

Kajen renoveras just nu och är därför avstängd. kommer Delen närmast våra kvarter kommer att vara klar under hösten 2018 – sånär som på det slutliga ytskiktet som görs klart i samband med inflyttning av kvarteren närmast kajen. Hela kajen, längs Övägen beräknas vara klar under 2019.

Vem är ELF Development?

ELF Development är en nordisk projektutvecklare med ursprung i Danmark. De har funnits sedan 2006 och har idag ca 700 nya bostäder i produktion. ELF Development har även en fastighetsportfölj värderad till ca 1,8 miljarder danska kronor. ELF Development etablerar sig på den svenska marknaden med start i Limhamn. Arkitektur, design och kundfokus är viktigt och du kan läsa mer på elfdevelopment.dk.

Vem är JJW Arkitekter?

JJW Arkitekter är en dansk arkitektbyrå med cirka 90 anställda på kontoret (verkstaeden) i Köpenhamn. JJW etablerar sig nu på den svenska marknaden, med projektet Kajkanten som start. Visionen är att göra något speciellt av det vardagliga, vilket syns i Kajkanten.

Vem är J+S Projektutveckling?

J+S Projektutveckling är en fristående projektutvecklare med lång erfarenhet av den skånska marknaden. J+S står för (Claes) Jeppsson och (Håkan) Samuelsson som har grundat företaget. J+S leder det dagliga arbetet i projektet Kajkanten. J+S affärsidé är att vara en fristående projektutvecklare som utvecklar och genomför projekt i partnerskap och egen regi.

När är hela Limhamns Sjöstad klart?

Ingen tycker om att bo på en byggarbetsplats. Därför är det bra att de flesta av kvarteren runt projekt Kajkanten redan är påbörjade eller i startgroparna. När de olika etapperna är inflyttade är i stort sett hela Limhamns Sjöstad färdigställt. Undantag är silosarna som kan ta lite längre tid.

När byggs Multihuset Bryggan?

Byggnationen pågår. Multihuset Bryggan ska, enligt NCC som uppför det, vara klart för sin första inflyttning under 2019.

Finns kostnadskalkyl för bostadsrättsföreningens ekonomi framme?

Ja för Brf Styrbord, är du intresserad så kontakta mäklaren.

Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se