Hållbar stadsutveckling med dansk tradition

Fastighetsprojektet Kajkanten är ett samarbete mellan ELF Development och Malmöbaserade J+S Projektutveckling.

ELF Development är en solid, familjeägd fastighetsutvecklare. Som företag är vi kända för att utveckla storskaliga stadskvarter och för att lyckosamt omvandla och renovera befintliga byggnader.

Under mer än ett decennium har vi byggt upp vår organisation som tillsammans med våra utvalda partners arbetar för att addera värden i alla led genom hela utvecklingsprocessen.

I Danmark har vi för närvarande en sammanlagd yta om cirka 200 000 m2 som ska utvecklas till huvudsakligen bostäder för försäljning och uthyrning i egen förvaltning samt för institutionella investerare. I början av 2017 expanderade vi till Sverige genom förvärvandet av 20 000 m2 i Limhamn, Malmö, vilket blev startskottet för fastighetsprojektet Kajkanten, ett samarbete mellan oss och Malmöbaserade J+S Projektutveckling.

Inom J+S Projektutveckling finns lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen i Öresundsregionen, något som borgar för djup lokalkunskap och starkt regionalt engagemang.

Läs mer om oss:
elfdevelopment.com
jsprojektutveckling.se

Christina Kullenberg
Reg fastighetsmäklare
Mobil: 0730-84 63 06
christina@landgren.com
Madeleine Larsson
Reg fastighetsmäklare
Mobil: 0709-37 13 71 madeleine@landgren.com