Området / Skola

Lekfullt och lärorikt liv

Med många barn i området hamnar skolan i centrum och flera nya förskolor och skolor slår upp portarna.  Multihuset Bryggan som byggs intill Kajkanten rymmer höjden av förskola med lekplats på taket. På sjätte våningen planeras för fyra avdelningar och med plats för upp till totalt 80 barn. Ytterligare en förskola finns på Ön. Här pratar man om den lilla skolan med stor gemenskap – där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum. Skolan är en F–5-skola med cirka 160 elever.

Bojens Förskola beräknas stå klar hösten 2018. Här satsar man på skapande lek i en inspirerande och föränderlig ute- och innemiljö. Glasbruksskolan invigdes i september 2016. Fullt utbyggd kommer den att vara en F–6-skola med cirka 525 elever, med tre klasser i varje årskurs. Elevantalet på skolan kommer att utökas läsårsvis.

De lite äldre eleverna i åk 7-9 går på den nybyggda Limhamnsskolan vid Limhamnsvägen med plats för 450 elever. Det är härligt att växa upp – från dagis till årskurs 9 i Limhamns Sjöstad alltså.

Sandra Bower
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-66 86 43
sandra.bower@vaningen.se
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se