Området / Skola

Lekfullt och lärorikt liv

Med många barn i området hamnar skolan i centrum och flera nya förskolor och skolor har slagit upp sina  portar.  I Multihuset intill Kajkanten finns förskola med plats för upp till 80 barn. Ytterligare en förskola finns på Ön, Bojens Förskola,  där verksamheten är fokuserad på skapande lek i en inspirerande och föränderlig ute- och innemiljö. Här pratar man om den lilla skolan med stor gemenskap – där kunskap, engagemang och kreativitet står i centrum.

Glasbruksskolan invigdes i september 2016, en F–6-skola med plats för cirka 525 elever, med tre klasser i varje årskurs.

De lite äldre eleverna i åk 7-9 går på den nybyggda Limhamnsskolan vid Limhamnsvägen med plats för 450 elever. Det är härligt att växa upp – från dagis till årskurs 9 i Limhamns Sjöstad alltså.

Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
nybyggt@vaningen.se