Babord

P2-B 1001

2-3
rok
Våningsplan
2-3
Pris:
2 495 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se