Babord

P2-B 1302

2
rok
Våningsplan
2
Pris:
2 595 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se