Babord

P2-B 1503

4-5
rok
Våningsplan
4-5
Pris:
6 095 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se