Babord

P2-B 1601

3
rok
Våningsplan
3
Pris:
5 695 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se