Babord

P4-A 1001

3
rok
Våningsplan
3
Pris:
3 195 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se