Babord

P4-A 1702

3-4
rok
Våningsplan
3-4
Pris:
4 895 000
kr
Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708-17 58 96
maria.dahl@vaningen.se